Vijesti

O projektu

Vještine potrebne za kvalitetnu energetsku obnovu i izgradnju niskoenergetskih zgrada vrlo su rijetke među građevinskim radnicima. Jedan je od mogućih uzroka i nedostatak motivacije za stalnim usavršavanjem. Gospodarska situacija ne dopušta radnicima niti njihovim poslodavcima dodatna sredstva i vrijeme potrebno za usavršavanje. S druge strane, tržište još uvijek ne zahtijeva specijaliziranu izobrazbu niti posebno licenciranje građevinskih radnika za energetsku učinkovitost, pa samim time niti nema posebne motivacije među radnicima i poslodavcima da ulažu dodatna sredstva u edukaciju. Na taj su način radnici u različitoj poziciji od inženjera, projektanata i sličnih zanimanja, koji dodatnom (obveznom) edukacijom postaju konkurentniji na tržištu. S druge strane, europska inicijativa Build Up Skills (Jačanje vještina građevinskih radnika) potvrđuje važnost doprinosa kvalitetno osposobljenih građevinskih radnika postizanju ciljeva energetske učinkovitosti, koji su već naširoko poznati kao 20-20-20. Za besprijekornu izvedbu zgrada, građevinski radnici moraju imati potrebnu kvalifikaciju, a isto tako trebaju biti motivirani za uspješan rad.

 

CILJ PROJEKTA

OČEKIVANI REZULTATI

ŠTO NAKON PROJEKTA?

Institucije i organizacije

Institucije i organizacije koje su prihvatile Nacionalne smjernice
 1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 3. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

energetska ucinkovitost kuce

Partneri

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je građevinski fakultet u Hrvatskoj koji provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko...

Graditeljska škola Čakovec osnovana je 1961.godine kao tipična graditeljska škola, a s vremenom je proširila područje obrazovanja na likovnu umjetnost i informatiku. Nastava i izvannastavne aktivnosti realiziraju se...

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima...

HUPFAS je Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava. Članice Udruge su 15 renomiranih tvrtki koje se bave proizvodnjom i prodajom kompletnih toplinsko-fasadnih sustava kao i njegovih komponenti....

Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC) neprofitna je i nepristrana međunarodna organizacija čija je misija pomoć u rješavanju problema u zaštiti okoliša putem promicanja suradnje...

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) ključni je dionik na hrvatskom tržištu rada te je odgovoran za posredovanje na tržištu rada, pripremu za zapošljavanje, profesionalno usmjeravanje i provedbu mjera aktivne politike...

Što radimo

Plan cjeloživotne izobrazbe građevinskih radnika

Hrvatska, uz neke iznimke u institucionalnom strukovnom obrazovanju, nema sustavne edukacije učenika i građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti, unatoč tome što broj građevinskih radnika uvelike premašuje brojnost drugih stručnjaka u području gradnje (inžinjera i sl.). Također nema sheme certifikacije radnika ili tvrtki vezane uz EnU u zgradarstvu. Stoga ćemo ovu aktivnost usmjeriti na razvoj plana izobrazbe koji uključuje nastavne planove i trening-module s pripadajućim nastavnim materijalima, kako bi se zatvario obrazovni jaz u građevinskom sektoru. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s relevantnim institucijama i organizacijama iz industrije, strukovnog obrazovanja i tijela uprave, kako bi se uskladile s potrebama sektora i zakonskim uvjetima.

Obrazovni moduli izradit će se za svako od 6 prioritetnih građevinskih zanimanja, u 4 oblika sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (razine 2 i 3), odnosno ukupno 24 modula. Planovi izobrazbe će na taj način obuhvatiti sve 4 vrste radnika:

 • Usavršavanje kvalificiranih građevinskih radnika,
 • Osposobljavanje nekvalificirane radne snage za građevinske poslove,
 • Prekvalifikacija (ne)zaposlenih građevinskih radnika u druge/dodatne građevinske profile,
 • Ispit bez izobrazbe -uključujući priznavanje edukacije obavljene kod proizvođača energetski učinkovite građevinske opreme.

Obrazovni moduli izrađeni u projektu proći će kroz inicijalnu akreditaciju i primijenjeni kroz test-treninge kao i naknadno od strane ovlaštenih trening-centara. Trening-centri morat će koristiti izrađene trening-materijale i brinuti o njihovom kasnijem ažuriranju – u kojem slučaju će programe izobrazbe biti potrebno ponovno akreditirati.

Obuka trenera i priprema trening materijala

Glavni cilj aktivnosti jest jačanje kapaciteta za izobrazbu hrvatskih građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti. Potencijalni treneri su nastavnici strukovnih škola i stručnjaci iz građevinske industrije, građevinskih tvrtki i obrta. Treneri i trening centri bit će odabrani putem javnog poziva, a izradit će se i edukacijski materijali za obuku trenera, s metodološkim smjernicama.

Uspostava sustava akreditacije i certifikacije

Glavni cilj ove aktivnosti jest razvoj i uspostava nacionalnog certifikacijskog sustava koji će omogućiti tržišno vrednovanje kvalificirane radne snage za energetski učinkovitu gradnju. To uključuje uspostavu jednostavnog sustava akreditacije (ovlašćivanja) nositelja programa izobrazbe i samih programa izobrazbe, kao i centralizirano certificiranje radnika. Podaci će se unositi u bazu podataka (registar) dostupne kvalificirane radne snage i programa izobrazbe, koja će se stalno ažurirati.

Probni treninzi za građevinske radnike diljem Hrvatske

Svaki odabrani trening centar (nositelj programa izobrazbe) bit će dužan organizirati i provesti onoliko treninga za koliko je modula zatražio akreditaciju. Očekuje se da neće svi centri tražiti akreditaciju za sve module, pa se očekuje prosječno 12 modula, tj. 12 probnih treninga po centru, s oko deset sudionika po programu. 

Plan održivosti sustava certifikacije

Kako bi se osiguralo održivo planiranje, potrebno je izraditi sveobuhvatan i realan plan održivosti za kontinuiranu provedbu programa kvalifikacije i osposobljavanja. 

Komunikacijske aktivnosti

Radit će se na povećavanju potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem među radnicima i njihovim poslodavcima, kao i tržišne potražnje za obrazovanom radnom snagom, kroz promicanje građevinskih zanimanja, dostupnih obrazovnih programa EE i obrazovanih radnika.

To će se postići kroz:

 • distribuciju informacija široj publici - putem web stranice projekta, info-letaka;
 • marketinških aktivnosti za popularizaciju graditeljskih zanimanja i cjeloživotnog obrazovanja;
 • nacionalne kampanje o energetskoj obnovi zgrada;
 • informativne kampanje o dostupnim programima osposobljavanja i kvalifikacija za instalatere sustava na obnovljive  izvore energije (OIE). 
 • 1. PLAN IZOBRAZBE
 • 2. OBUKA TRENERA
 • 3. SUSTAV CERTIFIKACIJE
 • 4. TEST - TRENINZI
 • 5. PLAN ODRŽIVOSTI
 • 6. KOMUNIKACIJA

Nacionalna kvalifikacijska platforma

U cilju podrške procesu razvoja Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti u Hrvatskoj, u okviru projekta CROSKILLS početkom 2013. godine okupljeni su predstavnici interesnih skupina iz različitih sektora koji mogu pridonijeti razvoju i naknadnoj provedbi Nacionalnih smjernica

Glavne interesne skupine okupljene u Nacionalnu kvalifikacijsku platformu
Popis članica Nacionalne kvalifikacijske platforme
DOBRODOŠLI NA SAVJETODAVNI WEB-FORUM PROJEKTA CROSKILLS!
ISKAZ INTERESA - PRIJAVA NOVOG ČLANA NACIONALNE PLATFORME

Kalendar događaja


Dokumenti­ PRIJAVE NA IZOBRAZBU RADNIKA - PREUZMITE PRIJAVNI OBRAZAC

Prijavni obrazac, zajedno s navedenim prilozima, molimo poslati putem e-pošte ili faksa, izravno u odabrani trening centar - popis centara dostupan je na ovoj stranici.

Dokumenti za preuzimanje

Preuzmite materijale na temu kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti. Pratite datume izobrazbe i prijavite se na njih.

ZA RADNIKE

PRIJAVITE SE putem web-obrasca i PREUZMITE MATERIJALE za izobrazbu radnika za energetski učinkovitu gradnju. 

­ TRENING CENTRI + zanimanja za koja se provodi izobrazba radnika ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trening-materijali za radnike - KROVOPOKRIVAČ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trening-materijali za radnike - MONTER SUHE GRADNJE ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trening-materijali za radnike - SOBOSLIKAR LIČILAC ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trening-materijali za radnike - TESAR ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trening-materijali za radnike - ZAJEDNIČKI DIO / ETICS SUSTAVI / UGRADNJA STOLARIJE ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trening-materijali za radnike - ZIDAR ­ ­ ­ ­ ­ ­ Info-brošura RADNICI - NAJVAŽNIJA KARIKA U ENERGETSKI UČINKOVITOJ GRADNJI ­ ­ ­ ­ ­

ZA EDUKATORE

Preuzmite materijale za obuku trenera, za provođenje programa izobrazbe radnika za energetski učinkovitu gradnju po Programu CROSKILLS: 

­ Javni poziv na iskaz interesa - upute i kriteriji prijave (do 31.10.2016.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - KROVOPOKRIVAČ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - FASADER ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - SOBOSLIKAR LIČILAC ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - MONTER SUHE GRADNJE ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - TESAR ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - ZIDAR ­ ­ ­ ­ ­ ­ Priručnik za trenere - ZAJEDNIČKI DIO ­ ­ ­ ­ ­

IZVJEŠĆA I SMJERNICE

­ Analiza postojećeg stanja u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj i vještina gradevinskih radnika u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (ožujak 2013.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti (studeni 2013.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Izvješće o provedbi pilot-treninga građevinskih radnika ­ ­ ­ ­ ­ ­ Izvješće o sustavu certifikacije građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti (engleski) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Izvješće o provedbi projekta ­ ­ ­ ­ ­

INFORMATIVNI MATERIJALI

Ovi su materijali namijenjeni informiranju i edukaciji šire javnosti, poslodavaca u građevinskom sektoru te svih ostalih zainteresiranih za temu edukacije građevinskih radnika u Hrvatskoj i energetske učinkovitosti u zgradarstvu. 

­ Letak CROSKILLS – prva faza (2012.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Završni letak CROSKILLS – prva faza (2013.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Letak CROSKILLS – druga faza (2015.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Završni letak CROSKILLS - druga faza (2017.) ­ ­ ­ ­ ­ ­ Brošura "Energetska učinkovitost po mjeri vašeg doma" ­ ­ ­ ­ ­

Projekt podržavaju

Pošaljite poruku

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili? Ili se možda želite aktivno uključiti u CROSKILLS?

Postavite nam pitanje ili pošaljite komentar - odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku. Hvala na Vašem interesu!